Geschiedenis

Het landelijke verband van de Gereformeerde Gemeenten kwam in 1907 tot stand door het samengaan van de Kruisgemeenten (die waren ontstaan uit de Afscheiding van 1834) met de Ledeboeriaanse gemeenten (volgelingen van ds. L.G.C. Ledeboer). De vereniging vond plaats op initiatief van ds. G.H. Kersten.

De Gereformeerde Gemeente te Hilversum was aanvankelijk een afdeling van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht, maar na gestage groei van het ledenaantal werd  zij ge├»nstitueerd als zelfstandige gemeente op 18 maart 1932.

De eerste kerkdiensten werden gehouden in het Spijslokaal aan het Melkpad, maar omdat de huur daar te hoog was verhuisden zij al spoedig naar een zaaltje bij de Torenlaankerk. In 1935 had de gemeente voldoende geld ingezameld om een pand aan de Langestraat 50a te kopen, dat na verbouwing als kerkgebouw in gebruik werd genomen.

Vanaf 1953 vond onze gemeente een nieuw onderkomen voor de kerkdiensten in het gebouw van de Hilversumse Christelijke Jonge Mannen Vereniging (HCJMV) aan het Noordse Bosje, waar zij 15 jaar haar kerkdiensten hield. In verband met de groei van de gemeente kocht de gemeente in 1968 een terrein aan de Sumatralaan 24a waar een nieuwe kerk werd gebouwd. Toen dit kerkgebouw te klein werd en de mogelijkheid zich voordeed de Westerkerk aan de Frederik van Eedenlaan te kopen verhuisde de gemeente opnieuw. Na renovatie werd dit mooie, ruime kerkgebouw op 26 januari 1983 in gebruik genomen en mag de gemeente hier tot op de dag van vandaag het Woord van God horen.

Kerk Sumatralaan
Kerk Sumatralaan interieur