Organisatie 

Onze gemeente is aangesloten bij de Gereformeerde Gemeenten. Binnen dit kerkverband geloven we dat de Bijbel volledig het Woord van God is. Wij hanteren daarbij de Bijbel in de Statenvertaling, omdat dit een betrouwbare vertaling is van de oorspronkelijke Bijbeltekst vanuit het Hebreeuws en het Grieks. Verder hanteren we drie geloofsbelijdenissen waarin de inhoud van de Bijbel in het verleden duidelijk is samengevat. Dit zijn de volgende belijdenissen:

  • De Heidelberger Catechismus
  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • De Dordtse Leerregels

Deze belijdenissen zijn vaak achterin de Bijbel opgenomen en zijn bijvoorbeeld ook te lezen via de site van de GBS (kies daar bijv. eerst ‘Overslaan’ en daarna het menu linksbovenaan direct naast de home/dashboard knop). Daarnaast kunt u daar ook de Bijbel digitaal raadplegen (SV).

 Kerkenraad

De leiding van onze gemeente berust bij de kerkenraad. Onze gemeente heeft helaas geen eigen predikant. Wel gaat er regelmatig een predikant voor uit een andere gemeente van ons kerkverband. De predikant preekt tijdens de kerkdienst over een Bijbelgedeelte.

Op dit moment bestaat de kerkenraad uit drie ouderlingen en twee diakenen.

De ouderlingen houden toezicht op de prediking. Ook verzorgen zij het onderwijs in de leer van de kerk aan de jeugd van de gemeente tijdens de catechisatielessen. Daarnaast lezen zij regelmatig tijdens de kerkdienst een preek van een predikant voor als er op dat moment geen predikant kan voorgaan.

De diakenen bieden ondersteuning als er financiële zorgen zijn, bijvoorbeeld bij gemeenteleden, maar ook als er geld nodig is voor hulpverleningsactiviteiten in binnen- of buitenland.

U kunt contact opnemen met de kerkenraad via de scriba (zie contactgegevens rechtsboven onder Contact).

 

Koster

De koster ondersteunt de kerkdiensten en overige activiteiten van de gemeente zo goed mogelijk. Hij zal onder meer bezoekers die voor het eerst onze kerkdiensten bezoeken naar een zitplaats begeleiden. Hij is ook graag bereid om uw eventuele vragen voor of na de kerkdienst te beantwoorden. De contactgegevens van de koster vindt u ook rechtsboven onder Contact. U kunt hem ook om een gratis Bijbel vragen.

 

Verenigingen en commissies

Binnen onze kerkelijke gemeente zijn ook de volgende verenigingen en commissies actief:

  • De Jeugdvereniging Obadja voor de jongeren van ongeveer 12 tot 16 jaar
  • De Jeugdvereniging Filippus voor de jongeren vanaf 16 jaar
  • De Vrouwenvereniging ‘Draagt elkanders lasten’
  • De Ouderencommissie
  • De Commissie Hulpverlening Febe
  • De Zendings- en Evangelisatiecommissie (onder het menu Contact kunt u met hen contact opnemen als u geïnteresseerd bent in onze kerkelijke gemeente).
  • De Commissie van Beheer
Daarnaast wordt een aantal keer per jaar een mannenbijeenkomst georganiseerd.