Organisatie 

Onze gemeente is aangesloten bij de Gereformeerde Gemeenten. Daarbij belijden wij dat de Bijbel volledig het Woord van God is. Wij hanteren de Bijbel in de Statenvertaling, omdat dit een betrouwbare vertaling is van de oorspronkelijke Bijbeltekst vanuit het Hebreeuws en het Grieks. Verder hanteren we drie geloofsbelijdenissen waarin de inhoud van de Bijbel in het verleden duidelijk is samengevat. Dit zijn de volgende belijdenissen:

Vaak zijn de geloofsbelijdenissen te vinden achter in een Bijbel. Een kernachtige samenvatting vindt u hier.

 

Kerkenraad

De leiding van onze gemeente berust bij de kerkenraad. Sinds 31 augustus 2022 is ds. M.T. Al-Chalabi de predikant van onze gemeente. De kerkenraad bestaat verder uit drie ouderlingen en drie diakenen. 

De predikant preekt tijdens de kerkdienst over een Bijbelgedeelte. Hij geeft ook het onderwijs in de leer van de kerk aan de jeugd van de gemeente tijdens de catechisatielessen. Daarnaast geeft hij pastorale zorg aan gemeenteleden.  

De ouderlingen houden toezicht op de prediking. Ook ondersteunen zij de predikant waar nodig in het geven van catechisaties en/of het bezoeken van gemeenteleden. Daarnaast lezen zij regelmatig tijdens de kerkdienst een preek van een predikant voor als onze eigen predikant op een andere plaats voorgaat.

De diakenen bieden ondersteuning als er financiële zorgen zijn, bijvoorbeeld bij gemeenteleden, maar ook als er geld nodig is voor hulpverleningsactiviteiten in binnen- of buitenland.

U kunt contact opnemen met de kerkenraad via de scriba (zie contactgegevens rechtsboven onder Contact).

 

Kostersteam

Binnen de gemeente functioneert een kostersteam. Het kostersteam ondersteunt de kerkdiensten en overige activiteiten van de gemeente zo goed mogelijk. De dienstdoende koster zal onder meer bezoekers die voor het eerst onze kerkdiensten bezoeken naar een zitplaats begeleiden. Hij is ook graag bereid om uw eventuele vragen voor of na de kerkdienst te beantwoorden. U kunt contact opnemen met het kostersteam via het menu rechtsboven onder Contact. U kunt de koster ook om een gratis Bijbel vragen.

 

Verenigingen en commissies

Binnen onze kerkelijke gemeente zijn ook de volgende verenigingen en commissies actief:

  • De Jeugdvereniging Obadja voor de jongeren van ongeveer 12 tot 16 jaar
  • De Jeugdvereniging Filippus voor de jongeren vanaf 16 jaar
  • De Vrouwenvereniging ‘Draagt elkanders lasten’
  • De Ouderencommissie
  • De Commissie Hulpverlening Febe
  • De Zendings- en Evangelisatiecommissie (onder het menu Contact kunt u met hen contact opnemen als u geïnteresseerd bent in onze kerkelijke gemeente).
  • De Commissie van Beheer
Daarnaast wordt een aantal keer per jaar een mannenbijeenkomst georganiseerd.
 

Collectes en giften

Zowel voor het houden van kerkdiensten als voor diaconale doeleinden wordt wekelijks gecollecteerd. Bij voorkeur ontvangen wij uw gift via Chrch (nadat u op deze link klikt kunt u voor de collectes van deze week aangeven welk bedrag u wilt geven en kunt u met de knop ‘Geven’ kiezen voor ‘iDeal’ om te betalen). Giften via Chrch blijven zo veel mogelijk anoniem. Uiteraard kunt u ook door middel van een bankoverschrijving betalen:

  • NL42RABO0388293209 (Kerk)
  • NL08RABO0158521870 (Diaconie)

U kunt ook de Chrch app op uw smartphone installeren via de volgende links: apple-app-store-button google-play-button 

Giften via Chrch of via een bankoverschrijving zijn aftrekbaar voor de belasting (ANBI RSIN 824092211). Daarnaast kunt u bij het verlaten van de kerk contant geld geven.