Predikant

Tot onze grote verwondering ontvingen wij op maandag 11 april het bericht dat ds. M.T. Al-Chalabi het beroep van onze gemeente heeft aangenomen.

In de ledenvergadering van 25 april heeft de kerkenraad aangegeven hoe zij met name de huisvesting van de predikant en zijn vrouw wil realiseren. Tijdens deze vergadering zijn de verschillende mogelijkheden benoemd.

Voor de aankoop van een pastorie is veel geld nodig. In de week van 1 mei is daarom een brief uitgestuurd naar alle gemeenteleden waarin gevraagd is wie een extra gift of lening (tegen relatief gunstige voorwaarden) aan de kerk wil verstrekken. Diverse gemeenteleden hebben vervolgens daadwerkelijk een lening of gift verstrekt. Hierdoor is het mogelijk geworden de pastorie te financieren. 

In de week van 1 mei is ook  overeenstemming bereikt over de aankoop van een pastorie in Loosdrecht. Het adres van de nieuwe pastorie is:

Jonkheer van Sypesteynlaan 53 A
1231 XM Loosdrecht

De woning is per 1 juli 2022 aan ons overgedragen. Er zal nog het een en ander moeten worden gedaan om deze woning geschikt te maken voor het predikantsgezin. Hiervoor wordt graag gebruik gemaakt van vrijwilligers. Een en ander is tijdens de ledenvergadering van 29 juni toegelicht.

De bevestigings- en intrededienst zullen worden gehouden op D.V. 31 augustus 2022. De diensten beginnen om 14:30 en 19:00 uur. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Amersfoort. Ds. Visscher zal de bevestigingdienst leiden.

Ook voor de toekomst blijven extra giften hartelijk welkom om de geplande verbouwingen en gestegen kosten en gevraagde aflossingen te betalen. U kunt uw gift overmaken, bijvoorbeeld via Chrch (nadat u op deze link klikt kunt u kiezen voor ‘Kerk’ en daarvoor aangeven welk bedrag u wilt geven en vervolgens kunt u met de knop ‘Geven’ kiezen voor ‘iDeal’ om te betalen). Giften via Chrch blijven zo veel mogelijk anoniem. Uiteraard kunt u ook door middel van een bankoverschrijving betalen:

  • NL42RABO0388293209 (Kerk)
  • NL08RABO0158521870 (Diaconie)

Verdere nieuwsberichten over de overkomst van de dominee naar onze gemeente volgen zodra meer bekend is.