Wat belijden wij?

Voor ons is het geloof in Jezus Christus het meest belangrijk, omdat we Hem nodig hebben voor vergeving van onze zonden en verzoening met God. Maar hoe is het eigenlijk zo ver gekomen dat wij verzoening met God nodig hebben? Hiervoor nemen we u mee naar de Bijbel, het boek dat voor ons belangrijk is, en kijken we met u wat er van het begin tot het eind in de Bijbel staat.

Goede schepping

Wij geloven dat God de wereld heeft geschapen. God kan dat omdat Hij volmaakt en almachtig is. Op de aarde heeft God naast dieren en planten ook de mens geschapen. De mens was het mooiste van de schepping. De mens had een volmaakte liefde tot God en Zijn schepping. God gaf aan de mens een wet om zich aan te houden. De mens kon dat toen nog volmaakt. De wet is te vinden in de Bijbel: de tien geboden. De tien geboden kunnen samengevat worden tot: God liefhebben boven alles en onze medemens liefhebben als onszelf. De wet is niet bedoeld om het de mens moeilijk te maken, maar juist om mensen met God, met elkaar en met de dieren in harmonie te laten leven. Als de mens zich hieraan hield beloofde God dat ze eeuwig (dat is: zonder een einde) zouden blijven leven. Aan de andere kant zou de mens sterven als hij ongehoorzaam aan God was.

Niet goed gebleven

De eerste mensen, Adam en Eva, zijn toch in opstand gekomen tegen God. Ze dachten het, mede door de duivel (een engel die ongehoorzaam is geweest aan God), beter te weten dan God. Ze wilden God niet meer gehoorzaam zijn. Daar stond een straf op: sterven. Door deze ongehoorzaamheid is er veel veranderd op de aarde. Ten eerste is de aarde vervloekt, waardoor er op aarde een toestand is van voortdurende ellende. Verder is de wil van de mens veranderd. Eerst wilde de mens God dienen, maar na dit verschrikkelijke moment wil de mens juist God niet meer dienen. We zijn niet meer op God gericht en dat uit zich in allerlei zonden. Wij, mensen, zijn uiteindelijk gericht op ons eigen belang. Om deze zonden ervaart ieder mens wel iets van de straf van God, maar zal de mens ook na het sterven daarvoor worden veroordeeld. De straf na het sterven is verschrikkelijk. In de hel zal een eeuwigdurende pijn zijn en de mens zal zich voortdurend verwijten dat hij niet naar God heeft geluisterd. Deze straf hebben alle mensen dus verdiend.

Jezus de Verlosser

God heeft echter Zelf gezorgd voor een mogelijkheid om gered te worden. Direct na de eerste zonde heeft God gezegd dat Jezus zou komen om de mens te verlossen van deze straf. God is zo liefdevol dat Hij dat heeft beloofd. Jezus is ook gekomen (Kerst) rond het jaar nul. Jezus is de Zoon van God en tegelijk een echt mens. Hij is de enige mens die nooit één zonde heeft gedaan. Hij heeft dus Gods wet gehouden en daarmee het eeuwige leven verdiend. Daarnaast wilde Hij vrijwillig de schuld van de zonden dragen van degenen die in Hem geloven, zodat die mensen niet meer de straf zouden krijgen die ze hadden verdiend. Hij is hiervoor gestorven aan het kruis (Goede Vrijdag). Na Zijn dood en Zijn begrafenis is Hij na drie dagen weer opgestaan (Pasen). Dat kon Hij omdat Hij God is. Met Zijn dood en opstanding heeft Hij laten zien dat Hij de straf voor degenen die in Hem geloven, volledig heeft gedragen en dat Hij ze weer bij God kan terugbrengen. Hierna is Hij opgevaren naar de hemel (Hemelvaart), en heeft kort daarna de Heilige Geest naar de aarde gestuurd die altijd bij de gelovigen blijft (Pinksteren). De Heilige Geest, die met God de Vader en Jezus gezamenlijk God is, geeft de gelovigen het geloof. Alleen daardoor zijn ze in staat om God te blijven dienen en mogen ze weten dat ze na dit leven in de hemel God uit dankbaarheid altijd zullen eren. Jezus komt echter terug naar de aarde en zal dan alle mensen persoonlijk oordelen. Alleen zij die in Jezus geloven zullen bij God in de hemel mogen zijn.

Het geloof in Jezus

Degenen die in Jezus geloven, zullen ervaren dat ze voor God niet meer schuldig zijn. Ze worden daarmee geen heiligen. Ze merken dat ze aan de ene kant nog steeds zonden blijven doen en slechte gedachten hebben, terwijl ze aan de andere kant proberen geen zonde meer te doen. Ze zullen in deze geestelijke tweestrijd echter ook Gods liefde en kracht ervaren. Het geloof geeft de gelovigen vaak ook veel troost en toekomstperspectief. Omdat de Heere Jezus de straf voor hen gedragen heeft zullen ze vrijgesproken worden van hun zondeschuld en zullen ze na het sterven voor altijd in volmaakte blijdschap en vrede met God leven.

De Bijbel

God heeft de Bijbel gegeven om ons dit duidelijk te maken. Hij heeft ervoor gezorgd dat de bijbelschrijvers dit heel zorgvuldig hebben opgeschreven. In de Bijbel kunnen we dus lezen wie God is, hoe Hij gediend wil worden, dat wij zondaren zijn en dus straf hebben verdiend, maar ook dat wij dus verlost kunnen worden en hoe dat gebeurt. Tijdens kerkdiensten wordt er iets uitgelegd uit de Bijbel en zingen we psalmen. Uitgebreidere samenvattingen van het geloof en de Bijbel kunt u vinden in belijdenisgeschriften:

Vaak zijn de geloofsbelijdenissen te vinden achter in een Bijbel. Een kernachtige samenvatting vindt u hier.

Wilt u uit de Bijbel lezen? Kijk dan eens naar deze website. Daar kunt u de hele Bijbel digitaal vinden. Er staat ook hier en daar wat uitleg bij. U kunt van ons ook een gratis papieren Bijbel krijgen. Heeft u vragen of wilt u hierover met ons verder spreken dan komen we graag met u in contact.

Daarnaast wijzen wij u graag op de Online Bijbelcursus die ons Deputaatschap Evangelisatie verzorgt!

Hoe verloopt een kerkdienst?

Een beschrijving van de kerkdienst treft u aan in het volgende document.